تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

انواع اسپیسر بتن

اسپیسر های ساخته شده از اکسترود ، فیبر و بتن دارای ابعاد مختلف ،  کیفیت و ثبات بالا و مقاومت فیزیکی است. پیوند خوب ساختاری اسپیسر با بتن  مانع از ایجاد ترک می شود .
اسپیسر بتن تقویت شده با الیاف برای انواع مخلوط های بتنی استفاده می شود . در این نوشته به معرفی کوتاه اسپیسر های بتن می پردازیم .

اسپیسر بتن

اسپیسر بتن با سطح تخت

کاربرد : برای ساختار عناصر افقی و عمودی
دسترسی بدون سیم / با سیم سیاه / با سیم گالوانیزه / با ضد زنگ
سیم فولادی
مناسب برای توزیع بار بالا
پوشش های موجود از 15 میلی متر تا 100 میلی متر
در عرض های مختلف قابل برش می باشد

اسپیسر بتن
اسپیسر بتن  با سطح دارای قوس

کاربرد : برای ساختار عناصر افقی و عمودی
دسترسی بدون سیم / با سیم سیاه / با سیم گالوانیزه / با ضد زنگ
سیم فولادی
مناسب برای روی بتن

اسپیسر بتن
اسپیسر بتن با گیره های فولادی

کاربرد : برای ساختار عناصر عمودی
اسپیسر با دو گیره فولادی و یک شیار در مرکز برای محکم کردن
اندازه گیره و شیار را میتوان با توجه به مقدار لازم برای محکم کردن متنوع انتخاب کرد.
این نوع اسپیسر دارای ثبات بالایی می باشد .

اسپیسر بتن

اسپیسر  بتن با گیره های عرضی

کاربرد : برای ساختار عناصر عمودی
اسپیسر عرضی دارای یک گیره فولادی و یک شیار در مرکز برای محکم کردن می باشد .
اندازه گیره و شیار را میتوان با توجه به مقدار لازم برای محکم کردن متنوع انتخاب کرد.

بدون فولاد در منطقه پوشش داده شده
از 30 میلی متر تا 50 میلی متر را پوشش می دهد

اسپیسر بتن

اسپیسر دایره ای

برای اتصالات قالب ساده
مورد استفاده برای قرار دادن قفس پیش ساخته به قالب
به جلوگیری از آسیب به قسمت مارپیچی ستون کمک می کند

اسپیسر بتن

اسپیسر بتن های ساخته شده از بتن ریخته گری با گیره گوی پردار

کاربرد : برای ساختار عناصر عمودی و افقی
اسپیسر بتن با گیره گوی پردار ساده و سریع می توانید موجب تقویت شود.
برای تقویت مکان هایی که راه رفت ندارد مناسب می باشد ، به عنوان مثال، در
کارخانه های پیش ساخته.
از 20 میلی متر تا 60 میلی متر را پوشش می دهد
حداقل تماس با سطح

اسپیسر بتن

 اسپیسر بتن های ساخته شده از بتن ریخته گری با گیره گوی پردار

کاربرد : برای ساختار عناصر عمودی و افقی
اسپیسر بتن با گیره گوی پردار ساده و سریع می توانید موجب تقویت شده و چهارنقطه را پشتیبانی کند .
برای تقویت مکان هایی که راه رفت ندارد مناسب می باشد ، به عنوان مثال، در
کارخانه های پیش ساخته.

موجود در پوشش از 20 میلی متر تا 60 میلی متر
استفاده برای بار گسترده با وجود به حداقل رساندن سطح تماس