تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

خاموت زن چیست

خاموت زن چیست

خاموت زن

دستگاه خاموت زن شامل سهام فلزی مانند میله، سیم، نوار و قطعات تشکیل دهنده خم فرد است که برای پیشرفت و معکوس کردن سایر وسایل به کار می رود.دستگاه خاموت زن برای پیشبرد و معکوس کردن مواد ،خم دستگاه، برای هدایت و حمایت از مواد، چنگال مرکزی استفاده می شود.از گذشته تاکنون همواره نیاز به دستگاه و ماشین آلاتی برای خم  برش میلگرد و خاموت زن بوده است. با اختراع دستگاه خاموت زن مواد با استفاده از خم به شکل رول درآمد که می توانستند مواد اولیه را با استفاده از دستگاه خاموت زن برش بزنند یا خم کنند.

این اختراع مربوط به یک ماشین یا یک چیزی شبیه به خاموت (رکاب) برای مواد فلزی شامل میله، سیم و نوار است .پس زمینه این اختراع ماشین خاموت زن نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک و یا ماشین آلات خم از قبل شناخته شده است.دستگاه خاموت زن در هر شکل با خم شدن در ساعتگرد و پاد ساعتگرد نیز توسعه داده شده اند.یک نوع دستگاه خاموت زن با بهره گیری از روش خم با بهره گیری از روش خم بر اساس یک واحد خم با چنگال ثابت که در اطراف یک سنجاق خم است ساخته شده است که در جهت عقربه های ساعت و یا خلاف آن چرخش دارد.بیرون رفتن از این محصول توسط یک پین مرکزی است که در صورت چرخش پین خم ایجاد می شود در موارد دیگر این پین به عنوان عضو برشی عمل می کند این نوع از ماشین آلات بسیار پیشرفته هستند اما بسیار پیچیده و گران قیمت هستند زیرا نیاز به تعداد زیادی قطعات منقول دارند.

دستگاه خاموت زن به منظور غلبه بر معایب موجود بوده به منظور ساده سازی دستگاه و کاهش هزینه های تولید .این دستگاه شامل یک واحد خم کن با یک چنگال مرکزی و خم پین است که محور غیر منقول دارد چنگال هم غیر قابل گردش است بنابراین برای جلوگیری از کشیدن نوار در طول خم به وجود می آید این خم مواد قبل از برش به منظور کاهش ضایعات است.

در دستگاه خاموت زن واحدهای راهنمای برش یک راهنمای برشی منقول و یک شمارنده برشی قابل تعویض ثابت وجود دارد که شرح مختصری از دستگاه خاموت زن توضیح داده می شود.با توجه به پیوست دستگاه خاموت زن شامل یک واحد فیدر- منقبض شناخته شده برای سهام مواد است یک واحد راهنمای برشی برای سهام مواد یک خم واحد برای سهام مواد و کنترل الکترونیکی قابل برنامه ریزی به معنای 10 به درایو واحد است.

راهنمای برشی شامل شامل تعویض یک راهنمای عرضی متحرک برشی و یک شمارنده برشی قابل تعویض ثابت است این راهنمای برشی با خم واحد مواد سهام و راهنمای برشی چیده شده از سهام مواد به سمت شمارنده برشی قابل تعویض ثابت می رود پایان حرکت نسبی برابر پایان حرکت شمارنده است رش یک قطعه از لوله برای هدایت و پیشبرد شکل درون آن است که متشکل از یک چنگال ثابت قابل تعویض مرکزی و یک پین خم گردش است .چنگال مرکزی به یکی از روش های ممکن برای خاموت زن آماده سازی می شود.

فیدر- منقبض باعث می شود که سهام مواد جلوی حرکت مورد نظر را به شیوه ای مرسوم با یک سیستم الکترونیکی ضد پالس بگیرد این کار اجازه می دهد تا مواد ضد برش ثابت از طریق چنگال منتقل شود.

خم دیسک یا پین خم در یک طرف از سهام مواد با استفاده از چرخش است به عنوان مثال در جهت عقربه های ساعت در برابر سهام مواد است.بعد از این دیسک یا پین خم به جایگاه اصلی خود در دستگاه خاموت زن باز می کردد در حالی که طول سهام از پیش تعیین شده است که از طریق دستگاه نقل مکان می کند.واحد قیچی پس از فشار مواد به جلو خم پین و دیسک به طرف مقابل با یک چرخش در جهت عقربه های ساعت می چرخد این چرخش مواد را برش می دهد و سپس مواد به حالت طبیعی باز می گردد.هنگامی که خاموت زن به اتمام رسید برش مواد را به جلو هل می دهد مواد خم شده با استفاده از واحد فیدر منقبض خارج می شوند و سپس به سمت شمارنده برش ثابت حرکت می کنند و خاموت زن قطع شده و به نقطه اول باز می گردد.

بدیهی است که دستگاه خاموت زن به همین جا محدود نمی شود در مقابل می توان آن را به عنوان پایه دیگر اشکال و راه های تحقق اجرای جزئیات آن بیشتر شرح داد ممکن است تغیراتی داده شود اما باید بدون خروج از محدوده دستگاه خاموت زن باشد این اختراع توصیف شده در خصوصیات محدود می شود.

 

1- دستگاه های خاموت زن مواد شامل میله،سیم و نوار است به منظور پیشبرد و معکوس کردن مواد،خم مواد شامل پک ثابت ، چنگک صاف کن، دو چنگال مرکزی است.قرار داشتن دو شاخک در مواد در یک خم شدن و یک گردش پین خم در پایان خروج از چنگال مرکزی وجود دارد چنگال مرکزی در جهت عقربه های ساعت و یا خلاف عقربه های ساعت در گردش است.

2-دستگاه خاموت زن شامل یک برش سهام و راهنمای آن است یک راهنمای برشی عرضی قابل حمل برای هل دادن مواد برای خم شدن است مواد در یک موقعیت اجباری خم شده و در ردیف شمارنده برشی ثابت قرار می گیرند.

3-دستگاه خاموت زن با توجه به ادعاهای 1 و 2 بیشتر شامل یک ابزار قابل کنترل برنامه ریزی شده همراه با کنترل پیشرفته و معکوس به صورت انتخابی و متناوب است. برای جمع خوراک از مواد از طریق دستگاه  و برای کنترل برش و راهنمای انتخابی و متناوب برای حرکت عرضی مواد در جهت عقربه های ساعت و یا خلاف آن است.آرماتورهای عرضی که به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می شوندرا خاموت می گویند این خاموت ها در اشکال مختلف هستند که در ساختمان ساز و پل سازی و سد سازی استفاده می شوند.

خاموت زن دستی

با توجه به تجربه گسترده در این زمینه شرکت ها در شمار تولید کنندگان و صادر کنندگان دستگاه خاموت زن هستند.تولیدکنندگان با استفاده از حق بیمه، مواد اولیه با کیفیت و پیشرفته را فراهم می کنند و با حداقل تلاش خود این دستگاه خاموت زن را برای ارائه عملیات سریع و آسان به خصوص برای ساخت خاموت طراحی کرده اند این دستگاه خاموت زن در تولید پیشرو بوده و عمر بلند مدتی دارد.

ویژگی ها :

انتخاب زاویه (صاف کردن،خم شدن و برش) تنها در عمل است.کنترل دیجیتال که نفس عمل دستگاه خاموت زن را تشکیل می دهد.قفسه ای که میله مواد وارد آن می شود.دستگاه خاموت زن می تواند زاویه آلیاژ آهن را در اشکال متنوع با توجه به نیاز خود را خم کند و همچنین می تواند زاویه دو میلگرد را در یک زمان با بهره وری بالا و بسیار ساده تنظیم کند.

مزایا:

افزایش بهره وری

پایدار طولانی از قطعات یدکی

شیب روغن دستگاه به طوری که هیچ نگهداری در آن نباشد.

کاهش اصطکاک

و تضمین افزایش طول عمر دستگاه خاموت زن.

با توجه به این مزایا عمر دستگاه خاموت زن بالا رفته است و همچنین ضریب امنیتی دستگاه خاموت زن با توجه به خم دقیق زاویه به دست آمده است.

ویژگی های فنی دستگاه خاموت زن اتوماتیک

در دستگاه های خاموت زن اتوماتیک امکان قطر کار از 5 تا mm 12 استفاده می شود میکرو کنترل که با کامپیوتر به تجسم گرافیکی داده ها و طرح آنها شبیه خاموت برنامه ریزی شده است. تغذیه دو جهته و خم شدن با سرعت الکترونیکی در حال تغییر است .واحد هیدرولیکی با روغن های داخلی ، سیستم خنک کننده هوا با سوپاپ و خم پین مطابق با قوانین بین المللی برای هر سیم 5 تا mm12 طراحی شده است .در دستگاه خاموت زن اتوماتیک امکان استفاده از یک منبع جمع کننده و حداکثر سرعت خم وجود دارد.