تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

سازه های بتنی (قالب فلزی)

تبریز صنعت اجرای قالب فلزی بتن

قالب فلزی بتن

سازه بتنی بسیار عام و مشترک است یا شاید متداول ترین نوع بنای مدرن است.همانطور که از نام این مقاله پیداست ، این نوع بنا چهار چوب و اسکلت بتنی دارد.به قطعه و اجزای این چهارچوب ( تیر ) گفته میشود و به اجزای عمودی ( ستون ) گفته میشود.انسانها روی سطح صاف و افقی بتن که (دال ) گفته میشود راه می روند.میان اینها ستون مهم ترین جزء است زیرا ستون اصلی ترین اساس باربری در بنا است.(برای توضیح و فهم هر قسمت اصلی از چهارچوب این سازه به شکل دو را در زیر صفحه رجوع شود (اگر شما آسیبی به تیر در یک بنا وارد کنید ، این ضربه فقط بر یک طبقه تاثیر خواهد گذاشت.اما ضربه به ستون می تواند کل ساختمان را با خاک یکسان کند.وقتی در تجارت صحبت از بتن به میان می آید منظور بتن مسلح است.نام کامل و اصلی آن بتن سیمانی مسلح است و یا RCC.
بتنی است که شامل میل گرد های فولادی یا همان میل گرد های مسلح و یا ربار.این ترکیب به خوبی کار می کند چون در هم فشردگی بتن بسیار قوی،ارزان و در کارگاه ساختمانی آسان تولید می شود و فولاد کشش بسیار بسیار قوی دارد.برای ساخت بتن مسلح ، فرد باید قالب گیری کند که به ان چهارچوب گفته میشود.چهارچوب به بتن مایع شکل می دهد شکلی که ما به آن نیاز داریم.سپس باید به نقشه مهندسی ساختمانی نگاه کند و در میلگردهای مسلح فولاد قرار دهد و با سیم آن ها را به محل مورد نظر گره بزند.به این فولاد گره زده شده قفسه آرماتوری گفته میشود.وقتی که فولاد کار گذاشته شده باشد فرد میتواند شروع به ساختن بتن کند با مخلوط کردن سیمان ، شن ، تراشه های سنگ در انواع سایزها، آب در مخلوط کننده سیمان ،و ریختن این ترکیب در بتن های مایع موجود در قالب های بتن تا زمانیکه به سطح معینی برسد.بتن در طی چندین ساعت سفت و سخت خواهد شد اما ماه ها طول خواهد کشید تا به مقاومت آخرین حد خود برسد.تا آن زمان تقویت شده و مستحکم است.در طول این زمان بتن باید سخت شده باشد و آب روی سطح بتن بریزند.کار آبرسانی برای محیا کردن شرایط برا کنش و واکنش های شیمیایی استفاده میشود.
تعبیه کردن نسخه دقیق یا تناسب هر عنصر سازنده دانش خود را می طلبد.که به آن طرح مخلوط بتن گفته می شود.یک طراح مخلوط خوب با مواد مورد نظر شروع به کار خواهد کرد ،عامل های بسیاری را به حساب خواهد آورد و یک طرح مخلوط تفصیلی بوجود خواهد آورد.مهندس کارگاه ساختمانی انواع مختلف مخطلوط را برای اهداف گوناگون در برنامه خود قرار خواهد داد.برای مثال ، اگر جدار بتنی رقیقی را در منطقه غیرقابل دسترسی میریزد باید به جای مخلوط سخت مخلوط قابل جریانی بسازد .این کار به بتن مایع اجازه خواهد داد تا با گرانش زمین به هر گوشه از چهارچوب واسکلت ساختمان راه پیدا کند.با این وجود برای موارد استعمال ساختمانی یک ترکیب استاندار پیش فرضی تعیین شده است.مثال های عام برای ترکیب های استاندارد بتن م20 ،م30 ، م 40 است.در اینجا اعداد اشاره به مقاومت بتن در n/mm2 و یا نیوتن بر هر میلیمتر مربع است.بنابراین بتن م30 دارای مقاومت تراکم در هر 30 n/mm2 است.یک ترکیب استاندارد ماکسیموم مصالح ریزدانه را تعیین میکند.مصالح ریزدانه تراشه های سنگ استفاده شده در بتن است.اگر یک مهندس بتن M30 / 20 را تعیین کند او بتن M30 با ماکسیموم مقدار مصالح ریزدانه در 20 mm نیاز دارد.این مهندس بتن با مقاومت 20-30n/mm2 نیاز ندارد که این سوء تعییر عامی در بخش هایی از جهان است.
بنابراین سازه با چهار چوب اجزا که مستقیما باهم در ارتباط اند تشکیل می شود.در مذاکره مهندسی این ارتباطات اتصالات گشتاوری نامیده میشود یعنی دو اجزا محکم به هم وصل شده اند.انواع دیگری از ارتباطات وجود دارد شامل اتصالات مفصلی که در سازه های فولادی به کار میرود ،اما در سازه های بتنی در 99 درصد موارد اتصالات گشتاوری وجود دارد.این چهارچوب استحکام زیادی دارد و میتواند بارها و فشارهای گوناگونی را که بر ساختمان وارد میشود را متحمل شود.انواع گوناگون بار به حالت زیر است:

بار بی پتانسیل :
نیروهای متمایل به پایین در ساختمان از وزن خود ساختمان ناشی میشود که شامل عنصرهای ساختاری ، دیوار، نما و موارد شبیه این است.

بار تحت پتانسیل :
نیروهای متمایل به پایین که از وزن ناشی از ساکنان و لوازم آن ها شامل اسباب و اثاثیه ، کتاب ها ، و غیره است.عموما در قواعد سازه ای یا مهندس ساختمانیطرح هایی برای تحمل این بارها یا بزرگتر از آن تعیین شده است.این بارها در استفاده از فضا نوسان دارند برای مثال همه این عوامل بستگی به این دارد که آیا ساختمان مسکونی است ،اداری و یا صنعتی.به طور معمول قاعده برای تحمل باهای تحت پتانسیل به شرح زیر است :
مینیموم 200kg/m2.مسکونی
مینیموم 250kg/m2.اداری
مینیموم1000kg/m2.صنعتی.که معادل 1 تن بر m2 است.
این بارهای تحت پتانسیل بار تحمیلی نیز نامید میشوند.

بار جنبشی:
به بارهای وارد بر پل یا زیرسازه گفته میشود و به علت ترافیک شامل ترمز کردن و سرعت بخشیدن بارها است.
بارهای بادی:
این یک عامل بسیار مهم در طراحی است به خصوص برای تمام بناها و بناهایی با سطح پوشش بزرگ.بناها برای مقاومت در برابر باد روزانه تعبیه نشده اند بلکه برای مقاومت در برابر شرایط اکستریم و افراطی که شاید هر صد سال یکبار رخ دهد.به این طراحی طراحی سرعت باد گفته میشود و در قواعد ساختمانی تعیین شده است.یک بنا عموما میتواند نیروی باد 150kg/m2را تحمل کند.این اندازه میتواند با حساب مجموع نیروی سطح پوشش ساختمان قابل توجه باشد.بارهای زلزله ای : در وقوع زلزله زمین با شدت ساختمان ها را در دو جهت عمودی و افقی تکان می دهد.مثل وقتیکه یک اسب نر سوارکار را در ورزش مسابقه سواری اسب تکان میدهداین بار میتوناد باعث فروریختن ساختمان شود.هرچقدر ساختمان بزرگتر باشد نیروی بیشتری بر آن وارد میشود.مهم است بدانیم که هم باد و هم نیروی وارده زلزله در جهت افقی است.نیروی گرانش زمین که ساختمان آنرا تحمل می کند در جهت عمودی است.
سازه بتنی روی پی ساختمان تکیه می کند.و نیروهای وارده بر روی ساختمان یا از ساختمان را به زمین منتقل می کند.دیگر اجزای مهم سازه بتنی به شرح زیر است.دیوارهای برش از عنصرهای مهم ساختمان های بلند است.دیوارهای برش را در ساختمان های بلند به کار میبرند.دیوارهای برش ستون های بزرگی هستند که ضخامتشان به 400mmبا طول 3 متر هستند.این ویژگی ها باعث میشود که آنها دیوار به نظر برسند تا ستون .این نقش در ساختمان کمک می کند تا ساختمان در برابر نیروهای افقی مانند بار باد یا زلزله مقاومت کند.عموما ساختمان ها در برابر نیروهای عمودی مانن گرانش زمین توانا هستند.دیوارهای برش بارهای عمودی را نیز تحمل می کنند.اما نکته مهم اسنجاست که بدانیم این دیوارها بار افقی را در جهت اندازه طول بردار دیوار رانیز تحمل کنند.اما این دیوارها در ساختمانهای کوتاه مورد نیاز نیست.

بدنه آسانسور جعبه عمودی شکل است که آسانسور میتواند به وسیله ان بالا و پایین برود.به طور معمول هر آسانسور به وسیله جعبه بتنی شکل خود در حصار قرار داده شده است.میله استوانه ای ساختار بسیار مناسبی برای تحمل بار افقی و حمل بار عمودی است.سازه های بتنی مستحکم و اقتصادی هستند.تقریبا هر ماده لازم برای دیوار می توناد در ان به کار برده شود.مواد سنگین شامل آجر دیوار بنا ، بلوک بتنی و یا سنگ است.مواد سبک شامل دیوار لایه گچی ساخته شده از فولاد سبک یا تیرهای چوبی با پوشش فلزی است.اولی ها یعنی سنگین ها برای محوطه ها و سازه های سنگین ، امن ، ضد صدا به کار می رود.اما دومی ها یعنی سبک ها برای سازه ها و دیوارهای قابل انعطاف و سبک وزن استفاده میشود.
وقتی از آجر یا بلوک بتن استفاده میشود باید کل سطح را گچ کاری کرد.آجر یا بتن با گچ کاری میتواند عمر بیشتری داشته باشد.سازه های بتنی میتواند با هر پوششی پوشانده شود.پوشاننده های عام شیشه ، آلومینیوم ، پانل ، ورقه های سنگ ، و نماهای سرامیکی هستند.این ساختارها برای تحمل بارهای سنگین طراحی شده است.حتی میتوان آنها را با دیوارهای بنای سخت سنگ یا آجر پوشاند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 3 =