تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

قالب بندی تیر و دال

به منظور اجرای قالب بندی تیر و دال بتنی از قالب بتن مدولار و کنج های بیرونی و نبشی صفر استفاده می گردد. قالب بندی تیرها معمولا از یک قطعه در کف و دو قطعه جانبی تشکیل می شوند . قطعه کف تیر را اصطلاحا   « کف پوتر» و قطعات جانبی را « آویز » می نامند . معمولا ابتدا قالب کف پوتر به روی شمع یا داربست قرار می گیرد و سپس آویزها به روی کف پوتر متصل می شوند . به منظور پایدار داخلی و پایداری خارجی تیرها از پشت بندهای خاص استفاده می شود که اصطلاحا « دستک تیر» می نامند .به عبارت دیگر جهت اتصال قالب های تیر و دال بتن به ستون از کنج های داخلی یا قالب های خاص فلزی بتن و برای مهار فشار جانبی بتن از دستک تیر استفاده می شود.

عمل اتصال قالب فلزی بتن توسط پین و گوه یا کلمپس انجام گرفته و جهت مهار فشار رو به پایین از جک های سقفی یا داربست های باربر استفاده می شود.

در تیرهای با ارتفاع بیش از 50 سانتیمتر حدالامکان از میان بولت به منظور تامین پایداری داخلی قالب تیر استفاده می شود اینکه قالب های تیر قبل از نصب به صورت جعبه ای مونتاژ شوند یا به صورت قطعات جداگانه کفپوتر  و آویز حمل شوند به تجهیزات بالابر موجود و برنامه ترتیب جداسازی قالب بستگی دارد .

طول دقیق و عملی قطعات کف پوتر و آویز قالب تیرها به روش قالب بندی بستگی دارد . اگر قالب کف پوتر تیر لب به لب با قالب ستون ( یا شاهتیر ) ساخته شود طول آن برابر دهانه آزاد تیر خواهد بود ولی اگر قالب کف پوتر با ضخامت قالب ستون همپوشانی داشته باشد و بر آنها تکیه نماید باید ضخامت قالب های ستون در دو طرف تیر را به دهانه آزاد آن اضافه کرد . به طور کلی استفاده از فیلرهای مدولار در قسمت آویز و کف پوتر الزامی است زیرا هم خطای مونتاژ را سرشکن می کند و هم پس از بتن ریزی باز کردن قالب ها به سهولت انجام می پذیرد .

قالب بندی تیرهای بتنی شبیه به یکدیگر می باشد اما با توجه به نوع دال که به صورت تیرچه ، یک طرفه ، دو طرفه ، دال رافل ، پس تنیده ، پیش ساخته و … می تواند باشد قالب بندی دال متفاوت خواهد بود .گاهاشکل سرستون و همزمانی اجرای آن با دال بتنی و نحوه اتصال آن به تیرها در طرح قالب بندی موثر می باشد .

4

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + سه =