تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

در حال حاضر در حال مشاهده

دسامبر 2016

انواع گروت ها

انواع گروت ها   گروت های سیمانی Arma Grout ملاتی آماده مصرف باسیالیت مناسب ، بدون انقباض و با انبساط کنترل شده …

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن   ژل میکروسیلیس SF – MIX یکی از مناسب ترین افزودنی های بتن می باشد که به دلیل دارا …

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن با سرد شدن هوا و بروز مشکلات ناشی از آن ، تمهیداتی باید در زمینه بتن ریزی انجام پذیرد …