تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

در حال حاضر در حال مشاهده tag

خواص واتراستاپ

واتراستاپ

واتراستاپ

واتراستاپ   واتراستاپ تیپ E (تخت) جهت درزهای اجرایی بکار برده می شود و وظیفه این نوع تیپ ها در درزهای اجرایی …