تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

در حال حاضر در حال مشاهده

آوریل 2018

تخته قالب بندی

تخته قالب بندی تخته قالب بندی در ساختمان های بتنی دارای کاربرد بسیاری می باشد . در ساخت ساختمان بتنی ، بتن …

چوب بری

چوب بری در صنعت از چوب استفاده بسیاری می شود . چوب یکی از مصالح پرکاربرد می باشد که از گذشته تاکنون …

چوب فروشی

چوب فروشی به علت مزایای چوب شرکت ها و کارخانجاتی به تولید و عرضه انواع چوب یا به عبارتی  چوب فروشی پرداخته …