تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

در حال حاضر در حال مشاهده

آوریل 2018

تخته قالب بندی

IMG_5184

تخته قالب بندی تخته قالب بندی در ساختمان های بتنی دارای کاربرد بسیاری می باشد . در ساخت ساختمان بتنی ، بتن …

چوب بری

چوب بری

چوب بری در صنعت از چوب استفاده بسیاری می شود . چوب یکی از مصالح پرکاربرد می باشد که از گذشته تاکنون …

چوب فروشی

چوب فروشی

چوب فروشی به علت مزایای چوب شرکت ها و کارخانجاتی به تولید و عرضه انواع چوب یا به عبارتی  چوب فروشی پرداخته …